Triin Killing
Latest posts by Triin Killing (see all)

Nii palju küsimusi ja vastuseid! Transpordiamet aitas meile leida vastused küsimustele, mis auto ümberregistreerimise puhul segadust külvanud. Kui Sa sellest artiklist oma küsimusele vastust ei leia, siis võid alati kirjutada kas meile või Transpordiametile! 

Me dokumenteerime oma vani-ehitust “Story Highlights” Instagram’is  @littlewagen

Kas pakiautost vaheseina eemaldamine on lubatud? Ja millal ei ole lubatud? 

Kaubikul peab olema vahesein või selle puudumisel standardi ISO 27956:2009 kohased kinnituskohad veose kinnitamiseks.  

Kui teha matkaautole tõste, siis kas see tuleb ka registreerida?

Tõstesarja paigaldamine on sõiduki ümberehitus ning see tuleb liiklusregistris registreerida. Enne tõstesarja paigaldamist tuleb taotleda ümberehituse luba. Tõstesarja paigaldamine võib mõjutada porikaitsesüsteemide ja tagumise allasõidutõkke nõuete täitmist.

Kas katuseraami lisamisega muutub ka auto kõrgus ja muudatus tuleb registreerida?

Katuseraam on kergesti lisatav ja eemaldatav lisavarustus, mille paigaldamist ei loeta sõiduki ümberehituseks. 

Matkaautol on vahetatud originaal 4 poldiga põrandapleki küljes olevad istmed tänapäevastega. Tehtud tugevdused, siinidega istmed aga Eestis arvele ei saa ja põhjenduseks öeldakse, et pole originaal. Miks ei arvestata iseehitatud uuendusi? 

Turvavööd ja istmed on olulised passiivse ohutuse elemendid sõidukis, mis peavad hoidma inimese äkiliste pidurduste ja õnnetuse korral õiges kohas. Sõiduauto turvavööde kinnituskohtasid testitakse ligikaudu 3 t jõuga, et nad peaksid vastu vajalikele jõududele ohuolukorras. Kui 30 a vanuse ja uuema sõiduki turvavööde- ja istmekinnituspunkte muudetakse, siis on vaja tõendada, et kinnituskohad peavad vastu ettenähtud jõududele. Omal käel tehtud turvavöö- ja istmekinnituste ümberehituse korral ongi peamiseks probleemiks tõendada kinnituskohtade ohutust ja piisavat tugevust.

Kõige lihtsam ja turvalisem lahendus on sõidukisse paigaldada originaalistmed ja turvavööd originaal kinnituskohtadesse. Teise variandina mitteoriginaalsete istmete paigaldamiseks on kasutada tüübikinnitatud istmeid, mille kinnituspunktide lahendused on eelnevalt katsetatud. Teoreetiline võimalus on isepaigaldatud istmete kinnituste katsetused ise teha, mis aga on väga mahukas ja ühe sõiduki ümberehituse raames majanduslikult ebaotstarbekas (Eestis on üks ettevõte teinud selliseid katsetusi oma ümberehitatud sõidukitele).

Kas teisaldatav surfilaua hoidja bussi küljes on lubatud, kui see ei asetse peeglitest kaugemal? Olen pidanud neid korduvalt ära võtma, kuigi markiis on samamoodi gabariidist laiem. 

Kuni 2 m kõrguseni ei tohi sõidukil olla kaasahaaravaid detaile, mis on ohtlikud jalakäijatele. Seetõttu ongi palutud need sõiduki külgedelt eemaldada. Markiis on tavaliselt kõrgemal kui 2 m ja seetõttu on see lubatud.

 Kas esituledele võib panna oksakaitsed?

Sõltub tulekaitsmest. Võib paigaldada selliseid tulekaitsmeid, mis optiliselt ei mõjuta ega halvenda tulevihku. Seetõttu peenikesest traatvõrgust tulekaitsmed on hea lahendus.  

Kas katuseakendele on mingeid piiranguid?

Tuleb kasutada ohutu klaasiga aknaid, mis purunemisel teravaid kilde ei tekita.

Kas süviste/laienduste tegemine auto külgedele on lubatud, et saaks risti magada?

Sõltub lahendusest. Laienduse tagajärjel ei tohi tekkida jalakäijatele ohtlikke kaasahaaravaid pindasid ega nurkasid. Laienduste tekib puhul küsimus, kas peeglite vaateväli on tagatud ning autol olevate tulede asetus ei pruugi enam nõuetele vastata, kuna laiuse suurenemise tõttu ei asetse tuled enam sõiduki küljeääre lähedal. Seetõttu on hea lahendus seisuajal väljatulevad laiendused. Püsivad laiendused nähtavasti ei saa olla suured ja tuleb oskuslikult projekteerida, et ei kahjustaks auto teiste sõlmede toimimist ja nõuetele vastavust.

Miks on Transpordiametist tekkinud autoomaniku vaenlane ja ei aidata lahendada probleeme vaid öeldakse igale lahendusele lihtsalt: “Ei saa”?

Transpordiamet ei pea kedagi enda vaenlaseks, meile on kõik inimesed olulised. Sõiduki ümberehituseks on palju erinevaid tehnilisi lahendusi. Transpordiamet saab öelda, kas valitud tehniline lahendus on kooskõlas nõuetega. Seetõttu on vastused nii positiivsed kui ka negatiivsed. Kui lahendus ei ole kooskõlas nõuetega, siis tuleb autoomanikul valida mõni teine alternatiivne lahendus. Siinkohal palume enne sõiduki reaalset ümberehitust oma plaanid kooskõlastada Transpordiametiga, mis väldib juba ümberehitatud sõiduki täiendavat muutmist, et see nõuetega kooskõlla viia. Paberi peal on muudatusi palju lihtsam teha.  

Miks ei kontrollita elektritarvikute ja veepaakide süsteeme, aga toidulaua suurus on oluline?

Autoelamuks klassifitseerimisel on aluseks kindlate elementide olemasolu, sh toidulaud. Seetõttu enne autoelamuks tunnistamist kontrollitakse kohustuslike elementide olemasolu sõidukis. 

Mitu kohta võib olla matkaautos?

Istekohtade arv ei ole piiritletud. Sõiduki kandevõime peab olema piisav kõigi reisijate jaoks. Samuti eeldatakse, et autoelamu pakub kõigile sõidukis viibijatele majutusvõimalust.

Kas kõikidel istmetel matkaautos peavad olema turvavööd? Kas turvavööde ja istmete juurde lisamine on võimalik?

Näoga sõidusuunas asuvatel istmetel peavad olema turvavööd alates 01.10.1990 ja seljaga sõidusuunas asuvatel istmetel alates 01.10.1999. Istmete ja turvavööde lisamise kohta vt eelnevat vastust samal teemal.

Kas teise automargi istmeid võib kasutada?

Siin tekib istmekinnituse ohutuse tõendamise küsimus, mida varasemas vastuses on käsitletud. 

Miks kontrollitakse ebaolulisi asju ja ohtlikke elemente nagu elekter, kuid lisatud akusid ei kontrollita? 

Vt eelnevat vastust samal teemal. 

Kas on mingeid piiranguid auto välistele detailidele, nagu redel, katuseraam, lisakütuse kanister, varurehv, erinevad kiirkinnitused?

Sõiduki kerel olev lisavarustus on ohtlik jalakäijatele. Seetõttu on nõuetes öeldud:  “Sõiduki kerel ei tohi olla teravaid, haakuvaid ega lõikavaid väljapoole suunatud eendeid, mis võivad põhjustada vigastusi kaasliiklejale, kes saab löögi või puutub vastu sõiduki keret.” Vt täpsemalt MKMi määrus nr 42 “ Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele”    lisa 1, kood 604. 

Milline oleks Transpordiameti arvates ideaalne nõuetele vastav matkaauto?

Küsimuses peitub vastus. Transpordiameti jaoks ideaalne autoelamu on nõuetele vastav. Sõidukite nõuded on loodud selleks, et tagada sõidukite ohutus. Kust nõuded tulevad? Eesti on üle võtnud ÜRO ja Euroopa Liidu tasandil loodud sõidukite harmoniseeritud nõuded.

Autotootja ja sõiduki ümberehitaja kunst on nõudeid arvestades ehitada oma vajadusi rahuldav sõiduk. Autotootjad saavad sellega hakkama. Ümberehitusi tehakse autodele väiksemas mahus, mistõttu on ümberehitajal lihtsam. Samas mõned ümberehitused võivadki olla tehniliselt keerukad ja auto ohutust palju mõjutavad, mistõttu ohutuse tõendamine on samuti keerulisem. Eks siin tuleb arvestada ka oma võimete ja võimalustega. 

Vastused Transpordiametilt

Leave a Reply

Close